การทำสบู่จากน้ำด่างสำเร็จรูปในท้องตลาด


อุปกรณ์

- ถ้วย ถังหรือหม้อที่ทำด้วยเหล็กหรือหม้อดินก็ได้ แต่ อย่าใช้หม้ออะลูมิเนียม เพราะด่างจะกัด

- ถ้วยตวงที่ทำด้วยแก้วหรือกระเบื้องเคลือบ

- ช้อนกระเบื้องเคลือบหรือช้อนไม้ และใบพายหรือกิ่งไม้ ขนาดเล็กสำหรับคน

- แบบพิมพ์สบู่อาจจะทำด้วยแผ่นไม้หรือกระดาษแข็งก็ ได้ ขนาดของแบบพิมพ์จะใช้กว้างหรือยาวตามต้อง การ แต่ส่วนลึกควรจะเป็น 2-3 นิ้ว ดีที่สุด

          - ผ้าฝ้ายหรือกระดาษมันสำหรับรองรับสบู่ในแบบพิมพ์ โดยตัดผ้าหรือกระดาษออกเป็น2 ชิ้น      ชิ้นหนึ่งกว้าง กว่าเล็กน้อย อีกชิ้นหนึ่งยาวกว่าแบบเล็กน้อย ใช้ สำหรับช่วยยกสบู่ออกจากแบบพิมพ์ง่ายขึ้น
อัตราส่วนของส่วนผสมที่ใช้ในการทำสบู่ได้ประมาณ 4 กิโลกรัม

  


น้ำมันหรือไขแข็งสะอาด

3 ลิตร หรือ 2.75 กก.

บอแร็กซ์

57 มิลลิลิตร (1/4 ถ้วย)

ผลึกโซดาหรือน้ำด่าง

370 กรัม

น้ำ

1.2 ลิตร

น้ำหอม (เลือกกลิ่นตามต้องการ)

1-4 ช้อนชา